proje

Kalkınma Ajansı Projeleri: Bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çağrıları kapsamında hibe rehberinde belirtilen şartlara göre ajanslara sunulan proje başvurularıdır.

Avrupa Birliği Hibe Projeleri: Kurumların AB çapındaki inovatif fikirlerini projeye dönüştürüp hibe alabilecekleri bir hibe programıdır

Kırsal Kalkınma Projeleri : IPARD kapsamı dışında kalan illerde faaliyet gösteren çiftçilerimize %50 hibe desteğiyle katkı sağlayan bir destek programıdır

“KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı: KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesini sağlayan programdır. Yürürlükte bulunan proje çağrısının şartlarına göre KOBİ’lerin ihtiyaç ve önceliklerinin gözetilerek proje sunulması hizmetidir.

“Şirketimiz proje başvurusunun onaylanması durumunda desteklerine devam etmeyi sürdürmekte, proje faaliyetlerin yürütülmesi, projenin tamamlanması sonrası teknik ve mali nihai raporların sunulması ve hibe veren kuruluşun ilgili raporları onaylamasına kadar olan tüm süreçlerde destek vermektedir.”

Kalkınma Ajansı Projeleri: Bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çağrıları kapsamında hibe rehberinde belirtilen şartlara göre başvuru yapan kurumun ihtiyaç ve önceliklerini gözetilerek proje sunulması hizmetidir.

“Şirketimiz proje başvurusunun onaylanması durumunda desteklerine devam etmeyi sürdürmekte, proje faaliyetlerin yürütülmesi, projenin tamamlanması sonrası teknik ve mali nihai raporların sunulması ve hibe veren kuruluşun ilgili raporları onaylamasına kadar olan tüm süreçlerde destek vermektedir.”

Avrupa Birliği Hibe Projeleri: Kurumların AB çapındaki inovatif fikirlerini projeye dönüştürüp hibe alabilecekleri bir hibe programıdır.

“Şirketimiz proje başvurusunun onaylanması durumunda desteklerine devam etmeyi sürdürmekte, proje faaliyetlerin yürütülmesi, projenin tamamlanması sonrası teknik ve mali nihai raporların sunulması ve hibe veren kuruluşun ilgili raporları onaylamasına kadar olan tüm süreçlerde destek vermektedir.”

Kırsal Kalkınma Projeleri : IPARD kapsamı dışında kalan illerde faaliyet gösteren çiftçilerimize %50 hibe desteğiyle katkı sağlayan bir destek programıdır

“Şirketimiz proje başvurusunun onaylanması durumunda desteklerine devam etmeyi sürdürmekte, proje faaliyetlerin yürütülmesi, projenin tamamlanması sonrası teknik ve mali nihai raporların sunulması ve hibe veren kuruluşun ilgili raporları onaylamasına kadar olan tüm süreçlerde destek vermektedir.”