kalite

EĞİTİM HİZMETLERİ

KALİTE EĞİTİMLERİ

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS ISO 31000 Risk Yönetimi Temel Eğitimi
 •  ISO 27001 :2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğitimi
 • TS ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu Temel Eğitimi
 • TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu Dokümantasyon Eğitimi
 • TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu İç Tetkik Eğitimi
 • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi
 • IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğitimi
 • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitimi
 • FMEA Eğitimi (Hata Türleri ve Etki Analizi)
 • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) Eğitimi
 • İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) Ve Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) Eğitimi
 •  KAIZEN-Sürekli İyileştirme Eğitimi
 •  Global 8D (G8D) Eğitimi
 •  5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
 •  6 Sigma Eğitimi
 •  SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 
KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
 
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Biz Bir Takımız
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Etkili Liderlik Eğitimi
 • Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi
 • İş Hayatında Zor İnsanlarla İletişim Eğitimi
 • Çatışma Eğitimi
 • Finansal Okur-Yazarlık Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ
 
 • Bordro Hazırlama ve Özlük İşleri Yönetimi Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
 • Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) ve Veri Gizliliği Eğitimi
 • Etkili Mülakat Teknikleri
 • Temel İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Eğitimi
 • Kurum Kültürü ve Çalışan Bağlılığı Eğitimi
 • Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Mavi Yaka Çalışan Eğitimlerİ
 
 TEKNOLOJİ ODAKLI EĞİTİMLER

 • Microsoft Power BI Eğitimi
 • Orta ve İleri Düzey Microsoft Excel Eğitimi