erp

Kurumsal Kaynak Programlama (ERP) : Kurumsal kaynak planlama (ERP), kurumların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ,tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir yazılım türüdür.

Malzeme Kaynak Programlama (MRP) : Üretim planları, stok, üretim hatlarından gelen farklı bölümlerden gelen verileri entegre ederek üretim sürecini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan planlama, envanter ve zamanlama sistemidir.