Bilanço eşikleri; mikro işletme sayılabilmek 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, küçük işletme sayılabilmek için 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye, orta büyüklükte işletme sayılabilmek için ise 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarıldı.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan KOBİ yönetmeliğiyle değiştirilerek yenilendi.

Yönetmelikle, KOBİ tanımları da yeniden düzenlendi. Buna kapsamda bilanço eşikleri; mikro işletme sayılabilmek 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, küçük işletme sayılabilmek için 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye, orta büyüklükte işletme sayılabilmek için ise 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarıldı.

İşletmelerin istihdam eşiklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. İşletme sınıfları son hesap dönemine ait verilerle belirlenecek. Bu veriler için kurumlar vergisi mükellefleri ve gelir vergisi mükellefleri beyanname verme süresinin içinde bulunduğu ay sonu esas alınacak.

KOBİ türlerine ilişkin kriterler belirlendi

Yönetmelikle, KOBİ işletme türlerine ilişkin kriterler de yeniden düzenlendi.

Buna göre, bir işletme tek başına bir işletmenin sermayesinin yüzde 25 ve daha fazlasına sahip değilse bağısız işletme olarak kabul edilecek. Gerçek kişi işletmeleri bu kategoriye dahil olacak.

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle müştereken başka bir işletmenin sermayesinin yüzde 25 veya fazlasına ve yüzde 50 veya daha azına sahip olması durumunda ortak işletme olarak kabul edilecek.

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte müştereken başka bir işletmenin sermayesinin çoğunluğuna sahip olması, kendisinin sermayesinin çoğunluğuna, başka bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte sahip olması halinde ise bağlı işletme olarak kabul edilecek.

Bağımsız işletme olarak sayılan; üniversiteler, araştırma merkezleri, dernek ve vakıf nitelikli yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar, kitle fonlaması platformları, bütçesi 25 milyon TL’den az ve nüfusu 5 binden az olan yerlerdeki belediyeler, köy tüzel kişilikleri, girişim sermayesi ortaklıkları veya yatırım fonları haricindeki işletmelerden sermayesinin yüzde 25 veya fazlasının bir veya birden fazla kamu kuruluşu niteliğini haiz kuruluşların kontrolünde olanlar KOBİ sayılamayacak.